Діагностика та терапія депресії на рівні первинної ланки надання медичної допомоги

Діагностика та терапія депресії на рівні первинної ланки надання медичної допомоги

Спікери

Марута Наталія Олександрівна (Україна)
Марута Наталія Олександрівна (Україна)

доктор медичних наук, професор, Заслужениий діяч науки і техніки України, керівник відділу неврозів і граничних станів Інституту неврології, психіатрії та наркології НАМНУ, Заступник директора з наукової роботи. Віце-президент Науково-практичного Товариства неврологів, психіатрів та наркологів України.