Про нас

Всеукраїнська Асоціація Психосоматичної Медицини

– це об`єднання лікарів, в тому числі психіатрів, психотерапевтів, лікарів-психологів, лікарів загальної практики-сімейної медицини, неврологів, терапевтів, кардіологів, гастроентерологів, онкологів та лікарів інших спеціальностей і практичних психологів, що надають медичну допомогу пацієнтам з психосоматичними розладами, а також науковців з психосоматичної медицини, інтернів та студентів, що навчаються за відповідним фахом для сприяння розвитку доказової психосоматичної медицини в Україні.

Завдання, що ставить перед собою асоціація:


🔺 зміцнення мультидисциплінарного підходу до курації пацієнтів психосоматичного профілю;
🔺 сприяння розвитку психосоматичної медицини в Україні;
🔺 участь у формуванні фахівців початківців в галузі психосоматичної медицини, медичної психології та психотерапії;
🔺 сприяння впровадженню біопсихосоціального мультидисциплінарного підходу до професійної діяльності лікарів різних спеціальностей
🔺 сприяння психосоматичному пацієнту у лікуванні, реабілітації та профілактиці, у вигляді підвищенні рівня обізнаності щодо психосоматичних проблем власного здоров’я, впровадженню психоосвітніх програм та навчань;
🔺 надання пацієнтові з психосоматичними розладами психологічної, психіатричної (медико-психологічної) та соціальної допомоги;
🔺 сприяння професійному розвитку, підвищенню кваліфікації, здійсненню науково-освітніх та навчальних програм і проектів в галузі психосоматичної медицини для студентів-медиків, студентів-психологів, лікарів різних спеціальностей та практичних психологів, а також науковців, які опікуються питаннями психосоматичної медицини.
🔺 налагодження системи оперативного обміну інформацією з питань психосоматичної медицини, що стосується професійної діяльності лікарів різних спеціальностей, між членами Громадської організації та доведення необхідних даних до суспільства;
🔺 участь у створенні в Україні сучасної ефективної інтегративної національної системи охорони здоров’я.