ГО «Всеукраїнська Асоціація Психосоматичної Медицини» – провайдер безперервного професійного розвитку

Шановні колеги, доводимо до вашого відома, що працівники сфери охорони здоров’я, беручи участь у заходах безперервного професійного розвитку (БПР) ГО “Всеукраїнської Асоціації Психосоматичної Медицини”, отримують бали безперервного професійного розвитку відповідно Наказу МОЗ України від 22.02.2019 № 446 “Деякі питання безперервного професійного розвитку лікарів” зі змінами відповідно Наказу МОЗ України від 18.08.2021 № 1753 “Про внесення змін до наказу Міністерства охорони здоров’я України від 22 лютого 2019 року № 446 Зареєстрований у Міністерстві юстиції України 13 жовтня 2021 року за № 1338/36960”

Заходи ГО “Всеукраїнської Асоціації Психосоматичної Медицини” призначені тільки для фахівців сфери охорони здоров’я, осіб, які мають вищу або середню спеціальну медичну освіту.
Беручи участь у заходах працівники сфери охорони здоров’я мають можливість отримати відповідну кількість балів, необхідних для атестації/переатестації, відповідно до критеріїв нарахування балів безперервного професійного розвитку Порядку проведення атестації лікарів, затвердженого наказом МОЗ України від 22.02.2019 № 446.

Статут ГО “Всеукраїнської Асоціації Психосоматичної Медицини”


Положення про оцінку заходів безперервного професійного розвитку на ознаки  академічної доброчесності та дотримання принципів доказової медицини – посиланням.
Методологія оцінювання набутих знань, компетентностей та практичних навичок працівників сфери охорони здоров’я  –  посилання.
Положення про запобігання конфлікту інтересів під час проведення заходів безперервного професійного розвитку та недопущення залучення і використання коштів фізичних (юридичних) осіб для реклами лікарських засобів, медичних виробів або медичних послуг – посилання.


 

Leave a Reply

Your email address will not be published.